Dantonit

   
  PRINT  
 

Om råstoffet Bentonit

Bentonit er en plastisk lerart med et højt indhold af lermineralet montmorillonit, der giver bentonit en række unikke egenskaber, der adskiller den fra andre lertyper. De unikke egenskaber (svelning, vandabsorption, viskositet, tiksotropi og hydratation) gør bentonit til et vigtigt materiale ved en lang række forskellige applikationer.
 
Bentonit bliver blandt andet brugt til vandtætte membraner, jernpelletering, dyrefoder, kattegrus, boremudder, støbesand, kosmetik, maling og papir.

Typer af bentonit
I hovedtræk findes der 3 typer bentonit:
• Naturlig natriumbentonit (Na-bentonit)
• Naturlig calciumbentonit (Ca-bentonit)
• Natriumaktiveret bentonit

Na-bentonit har natrium som den dominerende udskiftelige kation. Na-bentonit er karakteriseret ved høj svelning, høj flydegrænse og høj termisk varighed. Na-bentonit kan dog ved forbindelse med f.eks. beton få reduceret sin høje svelleegenskaber på grund af sin gode evne til kationbytning.
Størsteparten af verdens bentonitforekomster er Ca-bentonit, der har calcium som den dominerende udskiftelige kation. Ca-bentonit er ofte karakteriseret ved en noget lavere svelning og flydegrænse end Na-bentonit. Til gengæld er Ca-bentonit mere konservativ ved gennemsivning og tilbageholder i større grad tungmetaller.

Natriumaktiveret bentonit er produceret ved at udbytte calcium-ioner med natrium-ioner. Denne transformation kan opnås ved at tilsætte en opløselig natriumforbindelse til Ca-bentonit. Natriumaktiveret bentonit har bedre svelningsegenskaber end Ca-bentonit, og er fremstillet for at simulere de samme egenskaber som hos Na-bentonit.

Bentonit fra Dantonit
Dantonit indvinder bentonit fra en forekomst på Tåsinge. Forekomsten er aflejret i havet for ca. 50 mio. år siden, ved nedbrydning af vulkansk aske. Den samlede mængde er anslået til ca. 1.000.000 tons. Bentonitten fra Tåsinge er en naturlig Ca-bentonit. Den oparbejdes på Dantonitfabrik i Odense, hvorved der både produceres produkter af Ca-bentonit og Natriumaktiveret bentonit