Dantonit

   
  PRINT  
 

Cowi Brd. Andersen Dansk jordstabilisering

Skibstrup afaldscenter, Helsingnør Kommune
6700 m² membran

I samarbejde med Senior Projektleder Torben Frandsen Nielsen, Cowi A/S har
Dantonit A/S udarbejdet en projektbeskrivelse for etablering af en bentonit jordfræsemembran, til Helsingør Kommunes nye affaldsdeponi ved Skibstrup Affaldscenter i Ålsgårde.
Projektet blev præsenteret for driftsleder Peter Kjær Madsen, teknisk forvaltning medio februar
2009.

Helsingør Kommune og Cowi A/S besluttede i fællesskab at muligheden for etablering af Danmarks første bentonitfræsemembran som geologisk barriere til deponeringsanlæg skulle
Prøves.

Geologien bestod flere steder af ren smeltevands aflejringer som ved tilsætning af 5% bentonit fik et gennemsnit på lerindhold  > 14% og et plasticitetindeks med et gennemsnit på 25%