Dantonit

   
  PRINT  
 

M.J. Eriksson 2009

Indbygning af slaggedepot, motorvejen Støvring


Til at sikre vandstandsning og advektion ned gennem slagger fra forbrændingsaffald blev der etableret en fræsemembran med en tykkelse af 0,10 m.


Da beliggenheden umuliggjorde direkte nedfræsning blev råjord udlagt på tilstødende areal og i fræst 7% bentonit 0/1 pulver.