Dantonit

   
  PRINT  
 

Vennelyst A/S

Bentonit membran under Frederikshavn Kommune Avø affaldscenter.

Bentonitfræsemembran som geologisk barriere til deponeringsanlæg..
Kvote på øvre grundvandsmagasin samt mulig anvendelse af overskudsjord fra etableringen af bassinet betød at man ser meget posivtivt på bentonitfræseløsningen.

Geologi sand – sandblandet ler tilsætning af 5% bentonit fik et gennemsnit på lerindhold  > 28% og et plasticitetindeks med et gennemsnit på 20%