bronde-og-borringer hero

Brønde og boringer

DIN TÆTNING SKAL FORBLIVE TÆT

Ved etablering eller sløjfning af brønde og boringer, er det afgørende at tætne med bentonit af højeste kvalitet. Du skal etablere en permanent forsegling og beskyttelse af vores grundvand. Det arbejde du udføre er derfor enormt vigtigt for Danmarks natur og grundvandressourcer. Hver eneste boring og hver eneste brønd skal efterlades permanent tæt, så vi sikrer vores drikkevand til fremtidige generationer.

UBEGRÆNSET LEVETID

Bentonit har i princippet ubegrænset levetid og vil bevare de fleksible tætningsegenskaber i brønde og boringer, så længe produktet ligger under jorden i dets naturlige miljø og fugtighed. Uanset om jordlag og sten bevæger sig over tid, eller trærødder trænger igennem bentonitten, vil den bestandigt lukke sig og tætne.

STORT SORTIMENT

Vores sortiment af bentonitprodukter til brønde og boringer dækker de fleste tætningsopgaver, som man møder i hverdagen.

Forskellige forhold kan afgøre, om det er DantoPlug bentonitpiller, DantoGran bentonitgranulat, eller vores pumpbare ophærdende bentonitprodukter fra DantoCon serien, som er bedst egnet. Lige meget hvilket produkt, er de alle baseret på dansk bentonit af højeste kvalitet fra egen forekomst.

Nedenfor kan du se de produkter vi anbefaler til lukning af brønde og boringer

tabi-bronde

DRIKKEVANDSBORINGER OG BRØNDE

DANTOPLUG / DANTOGRAN

Når du forsegler en boring eller sløjfer en brønd, er resultatet i høj grad betinget af tætningsmaterialets evne til at hæfte sig til den omkringliggende undergrund. Her er bentonittens evne til at følge undergrundens bevægelser år efter år afgørende for at sikre, at tætningen forbliver permanent tæt.

Se mere

tab2-bronde

GEOTEKNISK BORING OG JORDVARME

DANTOCON CEM / DANTOCON THERMAL

Til boringer, hvor du er nødsaget til at anvende et pumpbart tætningsmateriale, er vores pulverbaserede DantoCon Cem produkter ofte relevante.

Til jordvarmeboringer med krav om at anvende tætningsmateriale med høj varmeledningsevne, løser det nye DantoCon Thermal produkt opgaven.

Se mere


SKAL VI HJÆLPE DIG?

Har du brug for rådgivning eller sparring til valg af den rigtige bentonitløsning, står vi altid til rådighed. Udfyld formularen eller kontakt os direkte på:

Ring mig op

"*" indikerer påkrævede felter