hero-membran-dantocrud-min-1-1600×900

DANTOCRUDE

MEMBRANEN AF RÅ BENTONIT

LAVESTE PERMEABILITET OG ULTIMATIV STYRKE

I en DantoCrude membran er selve det lav-permeable lag tykt og meget robust.

En membrankonstruktion kan samlet set bestå af mange forskellige materialer og materialelag, men det er nu engang alene den impermeable del af alle disse lag, som holder vand og forurening tilbage.
Et tykt lav-permeabelt lag er, alt andet lige, tættere og mere robust end et tyndt lav-permeabelt lag.

Modsat andre konstruktioner, vil DantoCrude membranen forblive permanent fleksibel. Membranen bevæger sig sammen med undergrund og tilstødende bygningskonstruktioner - år efter år. Derfor forbliver den intakt og tæt. Tidens tand har, alt andet lige, ingen indvirkning på funktionen.

FORURENINGSSIKRING

Man vil typisk anvende løsningen med ren rå DantoCrude bentonitler i de tilfælde, hvor man skal sikre et areal imod nedsivning af forurening eller af en eller anden årsag ønsker at tilbageholde vand fra at sive ned igennem jordlagene.

Man anvender typisk DantoCrude i forbindelse med etablering af lossepladser, hvor der skal anlægges en bundsikring, eller for at afsikre et tidligere forurenet areal imod videre nedsivning til grundvandslag ved permanent at afskære arealet fra tilførsel af f.eks. regnvand.

REGN- OG SPILDEVANDSBASSINER

I forhold til opbygning af vandbassiner er DantoCrude materialet suverænt til både store og små konstruktioner. Om det drejer sig om et stort regnvandsreservoir til opmagasinering af forurenet drænvand fra vejanlæg eller det drejer sig om en lille naturlig vanddam i et parkanlæg, gør ingen forskel. Det afgørende er, at du får en vejledning, som er til at forstå, så din opgave bliver løst korrekt og billigst muligt.

Forskellige forhold kan afgøre, om det er DantoPlug bentonitpiller, DantoGran bentonitgranulat, eller vores pumpbare ophærdende bentonitprodukter fra DantoCon serien, som er bedst egnet.
Lige meget hvilket produkt, er de alle baseret på dansk bentonit af højeste kvalitet fra egen forekomst.

Nedenfor kan du se de produkter vi anbefaler til lukning af brønde og boringer

DOWNLOAD DATABLAD

DANTOCRUDE


Vi udvikler vandtætte løsninger af naturlige materialer: 

membraner og bassiner ny

Membraner og bassiner

bronde og borringer

Brønde & boringer

start-blurb-3

Varmeafledning fra elektriske kabler

tatning

Tætning i bygge- og anlægbranschen


SKAL VI HJÆLPE DIG?

Har du brug for rådgivning eller sparring til valg af den rigtige bentonitløsning, står vi altid til rådighed. Udfyld formularen eller kontakt os direkte på:

Ring mig op

"*" indikerer påkrævede felter