Bæredygtig_arbejdsplads hero

Bæredygtig arbejdsplads

En af NCC’s bæredygtige arbejdspladser

Dantonit i Odense er en af NCC’s bæredygtige arbejdspladser. Det betyder, at vores arbejdsplads lever op til en lang række krav, som er fastsat i vores bæredygtighedsramme, der omfatter arbejdsmiljø, social inklusion, materiale og affald, klima og energi, compliance og porteføljeeksekvering. Kravene, der skal opfyldes for at være en bæredygtig arbejdsplads, relaterer sig ikke kun til vores egne arbejdsfunktioner og medarbejdere, men også til vores underleverandører.

SUNDHED OG SIKKERHED

 • Vi sikrer et sundt og sikkert arbejdsmiljø, som fremmer medarbejdernes trivsel.
  Krav relateret til vores sikkerhedskultur er f.eks. arbejdspladsspecifik sundhed, informationer om sikkerhed og arbejdsmiljø til medarbejdere og besøgende samt rapportering af og opfølgning på ulykker, hændelser og nærved-ulykker.
 • Vi begrænser udslip til jord, vand og luft.
  Eksempler på det er at undgå tomgang, at opbevare og håndtere kemikalier og brændstof på en sikker måde og at rense forurenet og mudret vand, før vi forlader byggepladsen.

SOCIAL INKLUSION

 • Vi interagerer med lokale interessenter.
  Social inklusion indebærer dialog med vores naboer og rimelige arbejdsforhold.
  Vi holder naboer og lokale interessenter informeret om vores aktiviteter og giver dem mulighed for at gå i dialog med arbejdspladsens ledelse.
 • Vi tilbyder og fremmer rimelige arbejdsforhold.
  Dette omfatter nultolerance over for diskrimination, risikovurderinger, herunder af det psykosociale arbejdsmiljø, og de tiltag, der er nødvendige for at undgå, at der sker ulykker og hændelser på grund af sprogbarrierer

MATERIALER OG SPILD

 • Vi minimerer og genbruger affald.
  Ved at fremme effektiv udnyttelse af materialer og kemikalier i et livscyklusbaseret perspektiv stræber vi efter at reducere affald og, hvis det produceres, at sikre, at det håndteres på en miljøvenlig og økonomisk bæredygtig måde.

KLIMA OG ENERGI

 • Vi reducerer vores CO2-fodaftryk.
  For eksempel ved at beregne vores energiforbrug på arbejdspladsen for at finde ud af, hvor det kan reduceres.

COMPLIANCE

 • Vi følger reglerne og de etiske retningslinjer for god forretningsskik.
  NCC’s adfærdskodeks for leverandører er en del af alle aftaler og kontrakter med leverandører og underleverandører. Også vores underleverandørers underleverandører godkendes, før arbejdet påbegyndes. NCC tager således ansvar hele vejen ned igennem leverandørkæden.

PORTEFØLJEEKSEKVERING

 • Det er vores mål at levere bæredygtige løsninger til samfundet.
  På baggrund af arbejdspladsspecifikke risiko- og mulighedsanalyser i spørgsmål om bæredygtighed identificerer vi det mest bæredygtige produkt, den mest bæredygtige metode eller den mest bæredygtige service i den enkelte situation.
baeredygtig-arbejdsplads

Merværdi til samfund, kunder og interessenter

Sammen med kunder og interessenter ønsker vi at bidrage til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Hver dag.Vi udvikler og fremstiller bæredygtige og vandtætte bentonitløsninger til: 

membraner og bassiner ny

Membraner og bassiner

bronde og borringer

Brønde & boringer

start-blurb-3

Varmeafledning fra elektriske kabler

tatning

Tætning i bygge- og anlægbranschen


SKAL VI HJÆLPE DIG?

Har du brug for rådgivning eller sparring til valg af den rigtige bentonitløsning, står vi altid til rådighed. Udfyld formularen eller kontakt os direkte på:

Ring mig op

"*" indicates required fields